Căpriana

Mănăstirea CĂPRIANA, unul din cele mai vechi aşezăminte monastice din Moldova, situată în codrii ce acoperă ţinutul deluros din centrul Basarabiei (40 km NV de Chişinău), numiţi cândva Codrii Lapuşnei, reprezintă un monument de valoare culturală şi istorică excepţională pentru neamul românesc.

Primele date referitoare la existenţa acestui aşezământ monastic, înregistrat sub denumirea de "mănăstirea de la Vâşnovăţ unde este egumen Chiprian", ne parvin din anul 1429. Prin acest act Alexandru cel Bun donează mănăstirea de pe valea râului Vâşnovăţ soţiei sale, princesa Marena. În acele timpuri moşia mănăstirii cuprindea o moară şi câteva sate. Marena a dăruit mănăstirii o colecţie unicat de haine ecleziastice. Fiind lucrate în perioada 1427-1431, ele reprezintă cea mai veche broderie de acest gen care a parvenit până în zilele noastre.

Loading more...